Нужда от помощ?Свържете се с нас
 Bom


Условия за ползване

1. Интелектуална собственост.

Услугата, сайтът и цялата информация и / или съдържание, което виждате, чувате или изпитвате по друг начин на сайта („Съдържанието“), са защитени от Китай и международните закони за авторските права, търговските марки и други и принадлежат на Component-en. com или негов родител, партньори, филиали, сътрудници или трети страни. Component-en.com ви предоставя личен, непрехвърлим, неизключителен лиценз за използване на Сайта, Услугата и Съдържанието за отпечатване, изтегляне и съхраняване на части от Съдържанието, което сте избрали, при условие че: (1) използвате тези копия на Съдържанието само за собствени вътрешни бизнес цели или за лична, нетърговска употреба; (2) не копирайте или публикувайте Съдържанието на който и да е мрежов компютър, нито предавайте, разпространявайте или излъчвайте Съдържанието на какъвто и да е носител; (3) не променят или променят Съдържанието по никакъв начин, нито изтриват или променят каквото и да е уведомление за авторски права или търговска марка. В резултат на този лиценз не ви се прехвърлят никакви права, заглавия или интереси от изтеглено Съдържание или материали. Component-en.com си запазва пълно заглавие и пълни права на интелектуална собственост върху всяко Съдържание, което изтегляте от Сайта, при спазване на този ограничен лиценз за лична употреба на Съдържанието, както е посочено тук. Не можете да използвате никоя от марките или логата, появяващи се в целия Сайт, без изрично писмено съгласие от собственика на търговската марка, освен ако това е разрешено от приложимото законодателство. Не можете да отразявате, изстъргвате или поставяте в рамка началната страница или други страници от този сайт на който и да е друг уеб сайт или уеб страница. Не можете да свързвате „дълбоки връзки“ към сайта, т.е. да създавате връзки към този сайт, които заобикалят началната страница или други части на сайта, без писмено разрешение.

 

2. Отказ от гаранции.

Component-en.com не дава изрични, подразбиращи се гаранции или изявления по отношение на който и да е продукт или по отношение на сайта, услугата или съдържанието. Component-en.com изрично отхвърля всички гаранции от всякакъв вид, изрични, подразбиращи се, законоустановени или по друг начин, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, заглавие и никакво нарушение по отношение на продуктите, сайт, услугата и съдържанието. Component-en.com не гарантира какви функции, изпълнявани от сайта или услугата, ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки или че дефектите в сайта или услугата ще бъдат corrected.Component-en.com не гарантира точността или пълнотата на съдържанието или че грешките в съдържанието ще бъдат коригирани. Сайтът, услугата и съдържанието се предоставят на база „както е“ и „както е налично“.

В Component-en.com IP адресите на посетителите периодично се преглеждат и анализират с цел наблюдение и ефективно подобряване само на нашия уеб сайт и няма да бъдат споделяни извън Component-en.com.

По време на посещение на уебсайт можем да ви помолим за информация за контакт (имейл адрес, телефонен номер, номер на факс и адреси за доставка / фактуриране). Тази информация се събира на доброволни начала - и само с ваше одобрение.

 

3. Ограничение на отговорността.

В никакъв случай Component-en.com не носи отговорност пред купувача или пред трета страна за непреки, случайни, специални, последващи, наказателни или примерни щети (включително без ограничение пропуснати печалби, пропуснати спестявания или загуба на бизнес възможност), произтичащи от извън или свързани с (I) Всеки продукт или услуга, предоставяни или ще бъдат предоставени от Component-en.com, или използването на невъзможност да се използва същото; (II) Използването или невъзможността за използване на сайта, услугата, или съдържанието, (III) Всяка транзакция, извършена чрез или улеснена от сайта; (IV) Всяка претенция, свързана с грешки, пропуски или други неточности в сайта, услугата и / или съдържанието; (V) Неразрешен достъп до или алитерация на вашите предавания или данни, (VI) Изявления или поведение на трета страна на сайта или услугата; (VII) Всеки друг въпрос, свързан с продуктите, сайта, услугата или съдържанието, дори ако Component-en. com е бил уведомен за възможността за такива щети.

Единственото задължение и отговорност на Component-en.com за дефекти на продукта е, по избор на Component-en.com, да замени такъв дефектен продукт или да възстанови на клиента сумата, платена от клиента, поради което отговорността на Component-en.com в никакъв случай не надвишава покупна цена на купувача. Горното средство за защита ще бъде предмет на писмено уведомление на купувача за дефект и връщане на дефектния продукт в рамките на шестдесет (60) дни от покупката. Горното средство за защита не се прилага за продукти, които са били подложени на злоупотреба (включително без ограничение статично разтоварване), пренебрегване, авария или модификация, или на продукти, които са запоени или променени по време на сглобяването или не могат да бъдат тествани по друг начин. Ако сте недоволни от сайта, услугата, съдържанието или от условията за използване, вашето единствено и изключително средство за защита е да прекратите използването на сайта. Чрез използването на сайта вие признавате, че използването на сайта е на ваш собствен риск.